صفحه اصلی

 

مركز تحقيقات علوم دارويي در سال1379تأسيس و در طي مدت فعاليت موفق به كسب رتبه اول در جشنواره رازي در سال 1382و كسب رتبه سوم كشوري در سال 1383در بين مراكز تحقيقاتي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي شدهاست. همچنين در سال 1386 در بين 14 مركز تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي مشهد اين مركز به عنوان مركز تحقيقات برتردانشگاه برگزيده شد. مركز تحقيقات علوم دارويي داراي پنج بخش مي باشد كه در زمينه هاي متنوعي از علوم دارويي فعاليت نموده و اخيراً بخش سلولهاي بنيادي نيز به آن افزوده شده است.

اين مركز از سال 1384موفق به اخذ رديف مستقل بودجه از سازمان مديريت و برنامه ريزي شده است و در حال حاضرتعدادي از دستياران تخصصيPhD و تعداد قابل توجهي دانشجوي دكتراي عمومي و كارشناسي ارشد در حال گذراندن پايان نامه هاي خود در زمينه هاي بيوتكنولوژي، داروسازی، بيوشيمي صنايع غذايي، كشاورزي و... مي باشند. اين مركز همكاري نزديك پژوهشي با ساير مراكز تحقيقاتي كشور و ساير واحدهايدانشگاهي دارد. با توجه به تمهيدات اتخاذ شده اميد مي رود در آينده نزديك مركز تحقيقات علوم دارويي از پيشرفت روبه رشدي برخوردار باشد

لاینهای تحقیقاتی مرکز

 

- غربالگري اثرات ترانوژنيك مواد شيميايي و گياهان داروئي
- سم شناسي تجزيه اي مواد غذايي- سنتز و آناليز مشتقات داروها
- پژوهشهاي بنيادي بر روي سامانه هاي نوين دارورساني (ليپوزوم ها، نانوسفرها)
- جداسازي و خالص ساز تركيبات فعال گياهي
- بررسي اثرات فارماكولوژي گياهان دارويي و مشتقات سنتزي


 

بخشهای زیر مجموعه مرکز

                
رئيس بخش : دكتر سيد عادل معلم (استاد)

هیئت علمی آزمایشگاه: دکتر لیلا اعتماد (استادیار)

 

رئيس بخش : دكتر محمد حسن زاده خياط (استاد)

پرسنل بخش : دكتر حوريه نصيرلي (PharmD)

     

رئيس بخش : دكتر حسين حسين زاده (استاد)

هيئت علمي آزمايشگاه : دكتر سيد احمد مهاجري (دانشیار)

پرسنل بخش : دكتر وحيده سادات معتمدالشريعتي(PharmD) 

 

رئيس بخش : دكتر محمدرمضاني (استاد)

هیئت علمی آزمایشگاه : دکتر مونا علی بلندی (استادیار)

پرسنل بخش : دكتر سارا عامل (PharmD)

     

رئيس بخش : دکتر سید احمد مهاجری (دانشیار)

پرسنل بخش : دكتر وحيده سادات معتمدالشريعتي(PharmD) 

 

 

 


 

امكانات و تجهيزات موجود در مركز

 

دستگاههاي: MPLC – فريزدراير- PCR- الكتروفورز عمودي و افقي- اسپكتروفتومتر UV-vis- ميكروسکوپ فلورسنت- سونيكاتور پراب- دستگاه حذف حلال و سانتریفوژ یخچال دار - دستگاه خوانش اليزا- اسپكتروفتومتر مادون قرمز- HPLC- اسپكتروفلوريمتر- لومينومتر( پليت و لوله) – HPLC نيمه تهيه اي.

 
 
امروز: 77
ديروز:88
اين هفته: 192
هفته‌ي گذشته: 309
اين ماه: 870
ماه گذشته: 817
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1