آموزش مداوم

 

 

عنوان برنامه 

ظرفیت پذیرش

 زمان برگزاری

گروه هدف

محل برگزاری

دبیر علمی

وضعیت

تجویز و مصرف منطقی داروها در بیماریهای اعصاب
120
13 دیماه 1394
داروسازان و پزشکان عمومی
سالن فرهنگی پژوهشکده بوعلی
دکتراعتماد
کاربرد نانوتکنولوژی در پزشکی
100
31 تیرماه 1395
داروسازان و پزشکان عمومی و ...
سالن فرهنگی پژوهشکده بوعلی
دکتراعتماد دارودرمانی در مسمومیت با فلزات سنگین 
100
4 آیانماه  1395
 داروسازان و پزشکان عمومی و ...
 سالن فرهنگی پژوهشکده بوعلی
دکتراعتماد
 

استخراج سلول های بنیادی مزانشیمال از بافت چربی موش و خون محیطی انسان
20
 17 و 18  آذرماه 1395
دانشجویان عمومی و تخصصی، اعضای هیئت علمی
آزمایشگاه نانومدیسین
دکتار هاشمی 

 


ستخراج سلول های بنیادی مزانشیمال از مغز استخوان موش
20
  8و 9دی ماه  1395
 دانشجویان عمومی و تخصصی، اعضای هیئت علمی
 آزمایشگاه نانومدیسین
 دکتار هاشمی 

 

             
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
امروز: 187
ديروز:178
اين هفته: 417
هفته‌ي گذشته: 232
اين ماه: 1033
ماه گذشته: 2254
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1