انتشارات


 
رديف

نام استاد

انتشارات مرکز

1

دكتر محمد رمضاني

  • گیاه درمانی در اطفال، ترجمه 1382، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • بیوتکنولوژی داروئی: روشهای تهیه و فراورده های داروئی حاصل از آن، تالیف، 1386، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • راهنمای آزمایشگاهی بیولوژی مولکولی، ترجمه 1388، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2

دكتر محمد حسن زاده خياط

  • كتاب: تالیف 2 جلد کتاب تخصصی
  • كتاب: بيوفارماسي و كينتيك داروها، جلد اول (1371)، تاليف
  • كتاب روش هاي تجزيه دستگاهي، جلد اول (1379)، تاليف

3

دكتر حسين حسين زاده

  •  عوارض جانبي داروهاي گياهي. تفقدي، محسن و اميري، رضا (مترجمين). ( زير نظر حسين حسين زاده) جلد اول. مشهد. انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد.دواسمت و همكاران (1376)
  • عوارض جانبي داروهاي گياهي. تفقدي، محسن (مترجم). ( زير نظر حسين حسين زاده) جلد دوم. مشهد انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد. دواسمت و همكاران (1380)
  • عوارض جانبي داروهاي گياهي. حسين زاده، حسين و تفقدي، محسن (مترجم). جلد سوم. مشهد. انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد.دواسمت و همكاران (1385)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
امروز: 29
اين هفته: 29
هفته‌ي گذشته: 353
اين ماه: 1185
ماه گذشته: 1650
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1