طرح ها


پژوهشكده بوعلي>مرکز تحقیقات علوم دارویی>بخش پلیمر تکنولوژی > طرح ها
 
 طرح ها :
 • استخراج لاکتوز از شير با استفاده از رسپتور پلي مري آن
 • تهيه پليمر ايمپرينت شده کلوزاپين ، بررسي خصوصيات اتصالي آن و کاربرد آن در استخراج دارو از سرم
 • سيستمهاي دارورساني آهسته رهش با استفاده از هيدروژلهاي سوپرملکول تشکيل شده از تري بلاک کوپليمرحساس به دماي PLGA-PEG-PLGA کمپلکس شده با سيکلودکسترينها
 • تهيه هيدروژلهاي پلي هيدروکسي اتيل متاکريلاتي به عنوان سيستم هاي نوين دارورساني چشمي و بررسي خصوصيات جذب سطحي و آزادسازي دارو از آنها
 • بررسي ميزان رهايش ديکلوفناک متصل شده به پليمرايمپرينت شده آن،در حلال هاي آبي و آلي
 • سنتز پليمر ايمپرينت شده کروسين و بررسي خصوصيات اتصالي آن
 • بررسي نحوه آزادسازي نالترکسون از سيستم آهسته رهش هيدروژلهاي حساس به دماي PLGA-PEG-PLGA در مدل خرگوش
 • سنتز پليمرهاي ايمپرينت شده امپرازول و پنتوپرازول و بررسي خصوصيات اتصالي آنها در حلالهاي آبي و آلي
 • تهيه پليمر ايمپرينت شده هيستامين، بررسي خصوصيات اتصالي آن و کاربرد آن در استخراج هيستامين از ماهي کنسرو شده
 • تاثير نوع پلي اتيلن گليکول و طول زنجيره پلي کاپرولاکتون بر خصوصيات و رهش دارو از سيستمهاي هيدروژلي سوپرملکول پلي کاپرولاکتون – پلي اتيلن گليکول – پلي کاپرولاکتون و سيکلودکسترينها
 • استخراج و آناليز ديازينون در خيار با استفاده از پليمر ايمپرينت شده آن
 • استخراج و آناليز هالوپريدول در بافتهاي خرگوش با استفاده از پليمر ايمپرينت شده آن
 • تهيه لنزهاي تماسي حاوي نانوذرات نقره و بررسي خصوصيت ضد ميکروبي آن
 • تهيه لنز تماسي نرم، بارگيري شده با بريمونيدين براي دارورساني چشمي: بررسي برون تني خصوصيات اتصالي و مطالعات درون تني آن در چشم خرگوش
 • سنتز نانو پليمروزومهاي هدفمند متصل به آپتامر ضد EpCAM با استفاده از کوپليمرهاي PEG-PLGA بعنوان حامل داروي دوکسوروبيسين به سلولهاي سرطاني و ارزيابي آنها بصورت برون تني و درون تني
 • استخراج و آناليزترامادول در بافتهاي خرگوش با استفاده از پليمر ايمپرينت شده آن
 • سنتز نانو ذرات ايمپرينت شده براي برخي سموم ارگانو فسفره (گلايفوزيت، مالاتيون، دي کلروس) و بررسي خصوصيات اتصالي آنها در محيط هاي آبي و آلي
 • تهيه نانو ذرات پليمري ايمپرينت شده به روش رسوبگذاري با استفاده از روش مايکروويو و کلاسيک و بررسي خصوصيات اتصالي آنها
 • استخراج و آناليز ديازينون در گوجه فرنگي با استفاده از پليمر ايمپرينت شده آن
 • جداسازي هدفمند سزکوئي ترپن کومارين هاي آنغوزه با استفاده از روش مولکولار ايمپرينتينگ
امروز: 24
اين هفته: 24
هفته‌ي گذشته: 353
اين ماه: 1180
ماه گذشته: 1650
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1