آزمايشگاه مربوطه:  فارماسيوتيكس
 
نام دستگاه: (فارسي- لاتين)  سانتریفیوژ یخچال دار
 
زمينه هاي كاربردي : سانتريفيوژ نمونه هاي حساس به دما 
 
مورد قابل اندازه گيري با دستگاه :
 
دقت اندازه گيري
واحد اندازه گيري
مورد اندازه گيري
 
 
 
 
خدمات قابل ارائه با اين دستگاه :
 
هزينه خدمات (ريال)
نحوه ارائه خدمات
شرح خدمات
50.000
(بازاء هر نمونه)
زیر نظر کارشناس آزمایشگاه
سانتريفيوژ
 
 
زمان سرويس دهي با اين دستگاه : 
 
توضيحات
ساعت پايان
ساعت شروع
روز
 
13:45
8
شنبه
 
13:45
8
يكشنبه
 
13:45
8
دوشنبه
 
13:45
8
سه شنبه
 
13:45
8
چهارشنبه
 
13
8
پنجشنبه
 
 
آخرين وضعيت دستگاه : مطلوب
تكنسين دستگاه :
 
شماره تماس
مدرك
نام و نام خانوادگي
7112472
لیسانس
اعظم عباسي
 
 
                     
 
 
 
 
امروز: 25
ديروز:30
اين هفته: 213
هفته‌ي گذشته: 170
اين ماه: 441
ماه گذشته: 1291