آزمايشگاه مربوطه: سم شناسی

 

نام دستگاه: (فارسي- لاتين)  :استرئومیکروسکوپ  SD2-TR-PL
 
زمینه کاربردی :جهت گرفتن عکس از اجسام و موجوداتی که دارای بعد و حجم می باشند.

 

هزينه خدمات :
 

هزينه خدمات (ريال)

نحوه ارائه خدمات

شرح خدمات

300/000 ریال

ساعتی

مخصوص محققین خارج دانشگاه (با هماهنگی قبلی )

200/000 ریال

ساعتی

 

مخصوص محققین داخل دانشگاه (با هماهنگی قبلی )

 

 
 
مسئول آزمايشگاه :
 

نام و نام خانوادگي

مدرك

شماره تماس 

دکتر لیلا اعتماد 

دكتري سم شناسی

 37112611 داخلي 206

 
 
 
 
 
 
 
 
 
امروز: 22
ديروز:30
اين هفته: 124
هفته‌ي گذشته: 318
اين ماه: 578
ماه گذشته: 906
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1