دكتر سيد احمد مهاجري


 
 
 
 
  دكتر سيد احمد مهاجري(.PharmD, Ph.D)
   عضو هیئت علمی گروه فارماكودينامي و سم شناسي دانشکده داروسازی
و مركز تحقيقات علوم دارويي
 
 
 
 
 
 

                   دکتر سید احمد مهاجری

 
آدرس: مشهد، ميدان فردوسي، ميدان بوعلي، پژوهشكده بوعلي، مركز تحقيقات علوم دارويي  9196773117       
تلفاكس: پژوهشكده بوعلي 7112470-0511           
  
 
    
سوابق تحصیلی
مراتب علمی
 دكتري عمومي داروسازي، دانشكده داروسازي مشهد، 81-1375
 استاديار گروه فارماكودينامي و سم شناسي دانشكده داروسازي و مركز تحقيقات علوم دارويي، 1387 تاكنون
 دكتري تخصصي (Ph.D) فارماكولوژي،دانشكده علوم پزشكي ايران 81-1387
 
 
سوابق آموزشي
ثبت اختراع
  کارآموزي داروخانه عملي 1 و 2
  فرايند جداسازي و تخليص کروسين تام از زعفران . شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه اختراع : 388080809 1388/08/03
 کار آموزي عملي در عرصه شهري (کارورزي)   سنتز رسپتور پليمري براي داروي کلوزاپين به روش ملکولار ايمپرينتينگ و استفاده از آن در استخراج دارو از سرم . شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه اختراع : – 66733  1389/07/06
  فارماكولوژي عملي
 
 تدريس تداخلات دارويي در دوره بازآموزي داروسازان ، شهرستان تربت حيدريه
 تدريس داروهاي نوين قلبي و عروقي در بازآموزي داروسازان ، شهرستان مشهد                         
 
 
افتخارات علمي 
شرکت در دوره های آموزشی
   رتبه سوم آزمون سراسري ورودي PhD فارماکولوژي در سال 1381
    گارگاههاي واحد توسعه زبان 
   كارگاه طراحي آزمون، گام به گام     
  جزو 3 نفر پذيرفته شده آزمون سراسري تخصصي سم شناسي در سال 1381
    کارگاه طراحي برنامه آموزشي و درسي
   كارگاه پژوهش در آموزش
  رتبه نخست پايان نامه برتر در جشنواره فردوسي سال 1381    
   کارگاه روش تحقيق
  كارگاه دانش پژوهي
    رتبه دوم آزمون علوم پايه پزشکي در سطح دانشکده سال  1377                                    
    کارگاه روشهاي نوين تدريس 
   كارگاه ارزيابي دروني
    
 
 
 
 مسئوليت هاي اجرايي
دبير علمي يا مدرس كارگاه  
 مديريت پژوهشکده بوعلي از ارديبهشت 1390 تاکنون                                              
   کارگاه سنتز رسپتورهاي مصنوعي به روش مولكولار ايمپرينگ و كاربرد آن در استخراج مواد از مايعات بيولوژيك (دو دوره)
  نماينده EDO دانشکده داروسازي و عضو کميته مشورتي دانشجويي از اسفند 1389 تاکنون                                             
  كارگاه آناليز فراورده هاي دارويي (2 دوره)
   عضو مرکز تحقيقات علوم دارويي ، دانشگاه علوم پزشکي مشهد از مهر 1387 تاکنون
     عضو کميته راهبردي دانشگاه علوم پزشکي مشهد از ارديبهشت 1390 تا کنون
 عضو مرکز رشد فراورده هاي دارويي دانشگاه علوم پزشکي مشهد از تيرماه 90 تا کنون
    
 
زمینه های تحقیقاتی
 تكنولوژي ملكولار ايمپرينتينگ 
 سنتز رسپتورها و آنتي بادي هاي مصنوعي 
 سيستمهاي جديد دارورساني با استفاده از پليمرهاي ايمپرينت شده
 استخراج مواد از منابع طبيعي و مايعات فيزيولوژيك با استفاده از پليمرهاي ايمپرينت شده 
 استخراج فاز جامد 
 HPLC و آناليز دارويي
 كانولاسيون عروق خوني در حيوانات آزمايشگاهي
 جراحي و ايزولاسيون بافتها و ارگانهاي حيواني نظير كليه، دهليز، ناي و ...
 مطالعات فشار خون
 
  
امروز: 68
ديروز:178
اين هفته: 298
هفته‌ي گذشته: 232
اين ماه: 914
ماه گذشته: 2254
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1