فارماكودينامي

 

 
 
بخش فارماکودینامی
 
 
 
(استاد فارماكولوژي)
37112611-داخلي 216
 
پرسنل بخش : دكتر وحيده سادات معتمدالشريعتي(PharmD)
 
 
فعاليتهايبخش :
 -بررسی اثرات و مکانیسم سمیت جنینی موارد زیر با آزمایشات درون تنی و برون تنی در حیوانات آزمایشگاهی :

گیاهان دارویی پر مصرف ایران، چندین داروی ضد صرع، ترکیبات موثر زعفران (کروسین وسافرانال).

-جداسازی، کشت و بررسی ظرفیت تمایز سلولهای بنیادی رتینانسانی .

-بررسی اثرات فارماکولوژیک وسمی برخی ترکیبات شیمیائی سنتز شده در بخش شیمی داروئی مانند اثرات ضد سرطان،
سرکوب کننده سیستم ایمنی، مهار مقاومت دارویی به دوکسوروبیسین، مهار COX2 و مهار آنزيم P38 MAPK.

- بررسی باقیمانده آفت کش ها در محصولات کشاورزی و فلزات سنگین در فراورده های دریایی .

-بررسی اثر سمیت سلولی کروسین و سافرانال و نانولیپوزوم های حاوی آنها در سلولهای سرطانی.

-بررسی سمیت سلولی متامفتامین بر دستگاه تناسلی رت نر .

- بررسي اثر محافظت كنندگي عصاره آبي زعفران و مواد مؤثره آن (كروسين و سافرانال) بر عليه سمیت تحت حاد و سمیت
ژنتیکی دیازینون .
-اندازی گیری برخی بیومارکرها در مایعات بیولوژیک(مانند HSP27، Cathepsin D، هموسیستئین و اریتروپوئیتین) در انجام
پروژه های تحقیقاتی با همکاری بخش داروسازی بالینی.
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
امروز: 157
ديروز:178
اين هفته: 387
هفته‌ي گذشته: 232
اين ماه: 1003
ماه گذشته: 2254
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1