IMAGE اخبار مرکز
چهارشنبه, 24 فروردين 1401
   مراسم گرامیداشت هفته پژوهش مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و تقدیر از برگزیدگان... ادامه مطلب ...

مرکز تحقیقات علوم دارویی

مركز تحقيقات علوم دارويي در سال1379تأسيس و در طي مدت فعاليت موفق به كسب رتبه اول در جشنواره رازي در سال 1382و كسب رتبه سوم كشوري در سال 1383در بين مراكز تحقيقاتي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي شده است. همچنين از سال 1386 تاکنون در بين 14 مركز تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي مشهد اين مركز به عنوان مركز تحقيقات برتردانشگاه برگزيده شد. مركز تحقيقات علوم دارويي داراي پنج بخش مي باشد كه در زمينه هاي متنوعي از علوم دارويي فعاليت نموده و اخيراً بخش سلولهاي بنيادي نيز به آن افزوده شده است.

اين مركز در سال 1384موفق به اخذ رديف مستقل بودجه از سازمان مديريت و برنامه ريزي شده است و در حال حاضرتعدادي از دستياران تخصصيPhD و تعداد قابل توجهي دانشجوي دكتراي عمومي و كارشناسي ارشد در حال گذراندن پايان نامه هاي خود در زمينه هاي بيوتكنولوژي، داروسازی، بيوشيمي صنايع غذايي، كشاورزي و... مي باشند. اين مركز همكاري نزديك پژوهشي با ساير مراكز تحقيقاتي كشور و ساير واحدهايدانشگاهي دارد. با توجه به تمهيدات اتخاذ شده اميد مي رود در آينده نزديك مركز تحقيقات علوم دارويي از پيشرفت روبه رشدي برخوردار باشد

پژوهان

سیستم جامع اطلاعات پژوهشی

سامانه نقلیه

نرم افزار نقلیه و خودرویی ، درخواست خودرو

پست الکترونیک

ارسال پست های الکترونیک دانشگاهی

اتوماسیون اداری

سامانه ارسال نامه های الکترونیک دانشگاهی

فیش حقوقی

دریافت و بررسی فیش حقوقی کارکنان

سامانه رفاهی کارکنان

سامانه رفاهی و تربیت بدنی کارکنان